T6:22


(Rubrik:) Nora sochn.


            Notarum Explicatio                            

A.        Skekarsbo          1/4 heman 
B.        Myr eng till Skekarsbo        100 laß    
C.        Myr eng, tämelig godh, höö 14 laß
D.        Myr eng, höö                      12 laß
E.         Hård wallß eng, höö            7 laß
F.         Sqwaltequarn som brukas hööst
            och wåhr.
G.        Myr eng, kallaß Hane becken,
            hafuer tillförende warit cro-
            ne allmänningz eng och ligger
            till Skekarsbo*, höö            24 laß
            Är och temeligt gott fiske i sama
            beck, kan wäl förarrenderas
            cronan till nytto.
H.        Vtsäde                                1 1/2 tunnor
I.         Vtsäde                                1 1/4 tunnor
K.       Vtsäde                                 2 3/4 tunnor
L.        Rögningz eng                       12 laß
M.       Beeteß haga, doger huarken till åker eller eng.
           Alle handa slagz tarfue skog nogh.
           God muulbeet. Gott fiske.
           Miölquarn, brukaß hööst och wåhr.
           Humblegård            1040 stenger
           Sågequarn                           0          

* Böör med ränta liggia till      
   cronan, ty ingen weet
   huru det är kommit vnder Skekars bo.     

(Karttext:)

Daal elfuen.
Rögningz eng.
Hane becken
Buska egor möta