T6:23


(Rubrik:) Wåla heradt.        Nora scohn.
     

(Vänstra sidan:)

Stoor skog.
Nolmyra eng, såßom och Buska och Anderßbo.
Store elfuen.
Högbrickarne heeter detta enget, notert med signo *, hörer till Nolmyra, Buska och Liußbech.


(Högra sidan:)

            Notarum Explicatio                            

A.        Anderß bo, skattegård        1
                            3 öres land     
B.        Vtsäde      3 tunnor
C.        Vtsäde      3 tunnor
            Engen äre räknade vthj
            Noolmyre engiarna,        ränta 83 laß.
            Gott fiske.
            Schog och muulbet till
            fyllest.
            Qwarn        0

            En vrfiäll hörer till Anderßbo, 
            fins fol. 20, räntar höö    14 laß
            och är noteradt littera E.

(Karttext:)

Stoore skogen på denne sidan.
Nordan siö möter.
Wäkk åhn
Nordan myra möter

Detta smala enget
som är med signo *
noterat kallaß Hög-
brickarne, hörer till
Nord myra, Busha och
Liuß bech, Gäddesiö och
Anderßbo.

Måßa med små talle skog.
+ fol. 24.
Nool myre siön, tämmeligit gott fiske.
+ fol. 24.
Liußbechen
Liußbechz siöbod.
D. En äng till Ljusbäck.1

1 Denna anmärkning senare tillagd.