T6:26


(Rubrik:) Wåhla häradt        Nora sochn.
     

            Notarum Explicatio                   tunnor   laß            

A.        Busha, skattegård  1    4 öre
            Drängz bo är köpt till Busha,
            är och skatte                3 öre
            och skatte vt jord         2 öre
            huilken är belägen i Nolmyra,
            är förmedlat i hög loflig i åmin-
            nelse salig konug1 Carlß tidh
            1604 för ett heelt heman,
            särdeles för den skada som
            elfuen gör både på åker och
            eng.
B.        Gärdet, vtsäde                                  8
C.        Gärdet, vtsäde                                  8
D.        Gärdet, vtsäde                                  6 1/4                   
E.         Gärdet, vtsäde                                  4 3/4
F.         Engett, räntar höö                                         132
            Halfparten hård walß och half-
            parten myr walß höö.
G.        Wäster engett, räntar höö                              6
H.        Trägård.
I.          Humblegård                2000 stenger
            Godh skog och muulbeet.
            Näfuer och swedieskog god.
            Såßom och basteskog.
            Gott fiske vti elfuen och
            Nolmyre siöön, såßom och
            vthj Hund siöön och Gäddesiön.
            Till denne gård fins ett eng fol. 18,
            noterat littera A och kallaß Oxe-
            vdden, räntar höö                                          8
            Jbidem et eng, kallas Skällar mu-
            ren, räntar                                                     2
            och är noterat littera C.
            Fleere engiar här till finnaß
            fol. 20 och 21, ränta höö                               35
            Hijt hörer och eng på Store my-
            ran, fol. 24, räntar                                         83

(Karttext:)

Skogh.
Skogh.
Gäddesiö möter.
Nordan siö möter.
Scala ulnarum.                                                     

1 D.v.s. konung