T6:28


(Rubrik:) Wåla heredt.        Nora sochn.
     

            Notarum Explicatio            

A.        Liußbech, skatte      6 öres land
B.        Vtsäde                     9 tunnor
C.        Vtsäde                     9 tunnor
D.        Engett                      87 laß, af myr-
            wall een deel.
E.         Rögningen               15 laß
            Schog och muulbete till öfuer-
            flöd.
            Qwa<r>n                1  går både winter
            och sommar.
            Gott fiske i Nolmyra siön
            och i elfuen.
            Fins till denne by 2 tegar på Hyn-
            de myran fol. 20, noterade littera D,
            ränta både tillhopa höö    4 laß
            Noch på Hynde myran fins 4 teegar
            till denne by fol. 21, noterade littera
            D, ränta höö                    12 laß

            Meere eng till denne by
            fins och fol. 24 vti littera H för      fol. 231
            sin 2 öre vtjord i Nolmyra
            såßom och vti litteris L, M.
            Räntar till hopa          83 laß
            Fins et eng till denne by, noterad littera D,
            fol. 23, räntar            4 laß
            Noch fins et eng söm2 lyder
            till Liuß bech, fol. 24, noterad
            littera N, rantar3       44 laß

(Karttext:)

Scala ulnarum. 
1 Denna anmärkning egentligen till vänster om den övriga texten
2 D.v.s. som
3 D.v.s. räntar
4 4 satt inom parentes och 9 tillskrivet med blyerts (i båda fallen)