T6:30


(Rubrik:) Wåla heredt.        Nora sochn.
     

            Notarum Explicatio            

A.        Stigz bo.
B.        Vtsäde                     1 1/2 tunnor  på både åhren tillhopa
C         hörer till Gäddesiö, höö                 Gäddesiö fins
                                           9 laß              fol. 331 
D.        Måße eng, lyder till Skärsiö,
            höö                         228 laß   
E.         Rögning, hörer till Skärsiö,
            höö                         75 laß   
F.         Rögning, lyder till Fallett,               Fallet fins fol. 321
            höö                         9 laß
G.        Rögning, lyder till Fallett,              
            höö                         12 laß
H.        Engett Östan nååß, hörer till
            Gädde siö,              21 laß
I.          Rögning till Fallett,
            höö                         45 laß
K.        Rögning till Fallett,
            höö                         18 laß
            Till detta torp fins skog och
            muulbeet till fyllest.
            Fiske och qwarn      0
            Såghequarn              0
            Humblegård             50 stenger

(Karttext:)

Skär siö egor möta.
Skekarßbo möter.
Skärsiö måßan
Skär siö möter
Buska egor möter
Gäddesiö möter.
Fallet möter.
Scala ulnarum.    

1 Denna anmärkning egentligen till vänster om den övriga texten