T6:31


(Rubrik:) Wåla heredt.        Nora sochn.
     

            Notarum Explicatio            

A.        Skärßiö, skattegård.
B.        Vtsäde                     7 tunnor
C.        Vtsäde                     8 1/8 tunnor
D.        Vtsäde                     5 tunnor
E.         Vtsäde                    14 1/4 tunnor
            Skog och mulbet till nödtorften af
            allehanda slagh.
            Sågequaren och miölquarn    0
            Fiske tämeligit gott vti Skärsiöön.
            Moojord vti alla gärden.
            Humble gård            2000 stenger
G.        Linden, räntar höö    9 laß

            Eng till denne by fins fol. 30,
            noterade littera D, E, ränta till hopa
            höö                          303 laß

(Karttext:)

Store landz wägen åt Gäfle.
Broo möter.
Skär siöön, medell måttigt fiske.
Stigz bo möter.
Skärsiö.
Humble gårdh
Myra och schog
Store wagen1 åt Nora kyrkia.
Store Nore heed.
Scala ulnarum.              
1 D.v.s. vägen