T6:32


(Rubrik:) Wåla heredt.
     

            Notarum Explicatio            

A.        Fallett, skatte
B.        Vtsäde                                                    2 1/2 tunnor
C.        Vtsäde                                                    2 tunnor
D.        Vtsäde                                                    1 3/4 tunnor
            Eng till denne by fins fol. 30, noterade litteris F, G, I, K,
            ränta alle tillhopa höö                               84 laß
            Skog och muulbete nogh, humblegård till  500 stenger
            Sågh och miölquarn intet. Fiske intet till byn, vtan
            vti elfuen på annans egor.
            Timber och näfuer skog på andras egor.
E.         Vtsäde                                                    4 tunnor(Karttext:)

Fallet.
Skog
Gädde siö möter
Mojord
Mo jord
Mojord
Lind
Scala ulnarum.