T6:33


(Rubrik:)  Nora sochn.
     


            Notarum Explicatio            

F.         Gädde siö, skattegård   1
G.        Vtsäde                                               8 tunnor
H.        Vtsäde                                               10 tunnor
I.          Vtsäde                                               5 1/2 tunnor
K.        Vtsäde                                               1 1/2 tunnor
L.         Eng af hård wall                                 12 laß
M.        Hårdwalßeng, höö                             45 laß
            Eng till denne by fins fol. 30, noterade litteris C, H.
            Ränta tillhopa höö                              30 laß
            Meere1 eng till denne by fins fol. 24 vti littera M2 och
            fins eng till denne by vti Hynde myran, 2 teegar no-
            terade littera B, fol. 21, ränta tillhopa  9 laß
            Noch på Hynde myran 2 teegar vti B, fol. 20, ränta
            både tillhopa höö                                6 laß
            Fins een elfeng till denne by fol. 18, noteradt littera D
            och kallas Skällar muren, räntar höö    2 laß
            Till denne by fins en eng fol. 43, noteradt littera K, 4 1/2 laß
            Miölquarn som går hele åhret vt. Sågequarn    0

            Godh muulbet, timber och näfuer skog tillfyllest.
            Humblegårdar till                                600 stenger
            Fiske både i elfuen och Gäddesiöön tämeligt gott.
N.        Lind            5 tunnor. Räntar höö       15 laß
O.        Beeteß haga, doger till eng.                       (Karttext:)

Fallet möter.
Beetzhaga.
Gäddesiö.
Lind.
Prästegårdz egor möta.
Eng med hårdwall.
Skog
Eng
På denne sida möta Nolmyre egor.
Gädde siöön, medell måttigt fiske.
Denne bech löper genom Store myran och in vti Nolmyre siöön.

(Annan, senare anteckning:)

Författad wid år 1651 af Johan Åkeson.

1 Före detta struket Räntar 46 laß
2 En bokstav struken före M och en efter