T6:34


(Rubrik:) Wåla heredt.
     

            Notarum Explicatio            

A.        Nolan siö är crone, köpt vnder skatte      3 öres land
B.        Vtsäde                                                    3 1/2 tunnor
C.        Vtsäde                                                    7 1/4 tunnor
            Fins een enges teeg till denne by fol. 14, noteradt littera A,
           
vppå huilket eng är salig konung Carlz breef att bon-
            den skall det njuta efter som der är ringa eng till
            samma gård, kallaß dette enget Tidenäset, höö   6 laß

            Skog och mulbet tillfyllest af allehanda slagh.
            Sågh och miölquarn intet. Fiske vti vti elfuen på andras
            egor.
            Humblegård till    200 stenger
D.        Vtsäde                                                    4 1/4 tunnor

(Karttext:)

Här taga Buska egor emot.
På denne sida taga Nolmyra egor weder.
Leer jord
Tall jord.
Nolansiö.
Norr Söder
Scala ulnarum.