T6:35


(Rubrik:) Nora sochn.
     

            Notarum Explicatio            

A.        Wäster Lakebech, skattegård.
B.        Vtsäde                                 4 tunnor
C.        Vtsäde                                 9 tunnor
D.        Vtsäde                                 4 3/4 tunnor
E.         Hård walß eng mäste delß    294 laß
F.         Täppa, vtsäde                      1/2 tunnor

            Skog och muulbeet tillfyllest.
            Squalte quarn som går åhr och dagh.
            Fiske                                   0
            Sågequaren                          0
            Humblegård                300 stenger
            Godh näfuer skog och timberskog.          

(Karttext:)

Wäster Lakebech
Här taga Lißlebo egor weder
Leer jord
Leer jord
På denne sida äre Åsebo egor.
Ler jord
Eng, een deel hård wall och een deel myre wall. Godh bärande eng.
Skogh.
Scala ulnarum.