T6:36


(Rubrik:) Wåla heredt.
     

            Notarum Explicatio            

A.        Öster Lakebech, skattegård 1
B.        Vtsäde                                 5 tunnor
C.        Vtsäde                                 5 3/4 tunnor
D.        Vtsäde                                 11 tunnor
E.         Vtsäde                                 1 5/8 tunnor
F.         Hård walz eng, mäste deelß höö   99 laß
           
            Skog och muulbeet till nödtorften.
            Humblegård till    200 stenger
            Squaltequarn som går hööst och
            wåhr.
            Fiske                                   0
            Såge quarn                          0

            Till denne by fins een eng  fol. 6<6>1
            och 67 och är till deelt denne by f<ör>
            den skada deras heem eng hafu<er>
            tagit för landz wägen som der ig<e>-
            nom giord är, och är samma eng
            tagen af cronones allmänning2,
            kallas Kirstinbo allmänning.

(Karttext:)

Här taga Bookarby egor weeder
Öster Lakebech.
Skog
Godh eng
Leer jord
Leer mylla
Leer jordh
Här begynnes Lißlebo egor.
Scala ulnarum.

(En svårtydd senare anteckning.)  

1 Radslut här och nedan har i vissa fall en eller två siffror eller bokstäver som inte går att läsa, utan har fått suppleras
2 Härefter början av ytterligare ett tecken.