T6:37


(Rubrik:) Nora sochn.
     

            Notarum Explicatio            

A.        Högzbo, skattegårdar     2
1          är <...>
2          är <...>
B.        Vtsäde                                 18 tunnor
C.        Vtsäde                                 10 1/2 tunnor
D.        Vtsäde                                 12 1/2 tunnor
E.         Vtsäde                                 8 1/4 tunnor
F.         Hård walß eng god               264 laß
G.        Myr walß eng                       249 laß
H.        Hård walß eng                      213 laß
I.          Teegen lyder till Dagßes bo, fol. 49, 30 laß
           
            Skog och muulbet till fyllest af alle slagz,
            såßom  är näfuer, timber, baste och swedie
            schogh.
            Såge och miölquarn              0
            Fiske vti Karbo siöön tämeligit gott.

(Karttext:)

På denne sida äre Dagsesbo egor.
Här kommer Karbo eng i Harebo sochn.
Här tager Stalebo egor weder.
Hård walz eng medh skog ibland.
Här komer Boda egor.
Denne teeg lyder till Dagsesbo, fol. 49.
Karbo siöön.
Myr eng till Högzbo.
Leer mylla
Leer mylla
Högz boo
Högzboo.
Leer mylla
Här tager Siggeberg eng weder.
Leer mylla.
Skog
Hård wals eng medh skog ibland.