T6:38


(Rubrik:) Wåla heredt.
     

            Notarum Explicatio            

A.        Lißlebo, skattegård 1
B.        Vtsäde                                 2 1/2 tunnor
C.        Vtsäde                                 5 1/2 tunnor
D.        Vtsäde                                 2 tunnor
E.         Enget, höö                           100 laß
           
            Muulbeet tämelig godh.
            Näfuer och timberskog godh, såßom
           
och swedie skog.
            Humblegård                         100 stenger
            Såge och miölquarn              0
            Fiske                                    0

(Karttext:)

Skog
Lißlebo
Ler jord
På denne sida äre Wäster Lakebechz egor.
På denne sida äre Öster Lakebechz egor.
Hårdwalz eng medh myre wall ibland.
Scala ulnarum.