T6:39


(Rubrik:) Nora sochn.
     

            Notarum Explicatio            

A.        Erligebo, skattegård    1
B.        Vtsäde                                         6 1/2 tunnor
C.        Vtsäde                                         4 1/4 tunnor
D.        Vtsäde                                         2 1/2 tunnor
E.         Vtsäde                                         5 1/4 tunnor
F.         Vtsäde                                         1 5/8 tunnor
G.        God hård walß eng                       26 1/2 laß
H.        Enget, höö                                    27 laß
I.          Enget af hård wall                        100 laß
K.        Skogz eng, höö                            100 laß
L.         Enget, hörer till prästegården, höö 45 laß      Prästegården fins fol. 27.1
            Godh muulbeet såßom timber och näfuer-
            skog. Fiske                                   0
            Humblegård                                  400 stenger
            Miölquarn som går hööst och wåhr.
            Sågequarn                                     0
            J denne by är alt sand jord.    

(Karttext:)

Detta enget hörer till prästegården i Nora.
Denne beck kommer vtur Skär siöön.
Skogz eng till Erligebo, någott slätt ibland.
Eng till Erligbo med skog.
Erligbo.
Denne bech löper in vti Karbo siöön.
Släät eng
Skogh
Eng till Erligebo
Scala ulnarum.

(Senare blyertsanteckning:)

7 plr

1 Denna anmärkning egentligen till vänster om den övriga texten