T6:40


(Rubrik:) Wåla heredt.
     

            Notarum Explicatio            

A.        Bokarby, skattegårdar     4
            1.
            2.
            3.
            4.
B.        Vtsäde                            13 tunnor
C.        Vtsäde                            20 tunnor
D.        Vtsäde                            12 1/2 tunnor
E.         Vtsäde                            17 tunnor
F.         Enget, höö                      40 laß
G.        Enget, höö                       150 laß
H.        Enget, höö                       40 laß
            Muulbeet godh. Timber och näfuerskog godh.
            Fiske något litet i bechen och Skärsiöön.
            Miölquarn som går hööst och wåhr.

            Sågequarn            0
            Humblegårdar    4 stycken
            Een till hwardera gården.
            Godh swedieskog.
            1 gården hafver humblestenger 400
            2 gården                                  500
            3 gården                                  300
            4 gården                                  300

I.          Linden i gärdet E är 4 tunnor, räntar höö   12 laß
K.        Linden i gärdet C är 12 tunnor, räntar höö 30 laß

(Karttext:)

Denne bech kommer vtur Skärsiöön.
Skog och berg
Eng
Bokarby
Öster Lakebech möter.
Lind
Eng till Bokarby, intet synnerlig godh gräß wäxt.
Eng medh skog.
Löper åt Erligebo.
Scala ulnarum.