T6:41


(Rubrik:) Nora sochn.
     

            Notarum Explicatio            

A.        Åby, skattegårdar     4
            1.
            2.
            3.
            4.
B.        Vtsäde                  29 tunnor
C.        Vtsäde                  9 tunnor
D.        Vtsäde                  13 tunnor
E.         Enget, höö            63 laß
F.         Myr eng, höö        369 laß
G.        Wreeten, vtsäde    3/4 tunnor
            Godh muulbeet, timberskog godh.
            Näfuer och swedieskog godh.
            Sågequarn             0
            Fiske något vti Dunsiön
            Miölquarn som går hööst och wåhr.

            Humblegårdar        4 stycken
            1 gården                500 stenger
            2 gården                400 stenger
            3 gården                200 stenger
            4 gården                300 stenger
            Till denne by fins en eng fol. 42,
            räntar höö              42 laß, noterad littera G
            Till denne by fins en rögningz eng
            fol. 49, notert littera X, höö  15 laß1    

(Karttext:)

Hämingzbo möter.
Skogz eng
Måsebo egor möta.
Eng till Åby, godh gräß wext.
Myr eng till Åby.
Högzbo egor möta.
Rögning

(Senare blyertsanteckningar:)

Åby      Våhla härad
Anno 1652.
Johan Åkeson.
Åby.

1 Härefter upprepas informationen om ängen på s. 42. Denna mening syns dock medvetet utplånad.