T6:42


(Rubrik:) Wåla heredt.
     

            Notarum Explicatio            

A.        Hemmingzbo, skattegård     1
B.        Vtsäde                                          5 tunnor
C.        Vtsäde                                          2 1/8 tunnor
D.        Vtsäde                                          3 1/2 tunnor
E.         Vtsäde                                          3 1/2 tunnor
F.         Myr eng till Hemingzbo                  80 laß
G.        Enget hörer till Åby, fol. 41, höö    42 laß
            Skog allehanda slagz, timber, näfuer
            och swedieskog.
            Muulbeet godh. Fiske                    0
            Sågh och miölquarn                       0
            Humblegård                    200 stenger
            Linden i gärdet B är 2 1/2 tunnor, höö 4 1/2 laß
            Linden i gärdet C är 3 tunnor, höö      9 laß
            Linden i gärdet E är 1 tunnor, höö      3 laß  

(Karttext:)

Eng, hörer till Åby.
Myre eng till Hemmingz bo
Hemmingzbo
Åby eng möter.
Scala ulnarum.