T6:43


(Rubrik:) Nora sochn.
     

            Notarum Explicatio            

A.        Nörr Åsebo, skattegård     1
B+.      Vtsäde                                           9 tunnor
C.        Vtsäde                                           6 tunnor, jgenlagt 1 tunnor
D.        Måße eng, höö                               100 laß
            Godh muulbeet, timber, näfuer och swedieskog till nödtorften.
            Miölquarn[r] är här till. Sågequarn  0  
            Humblegård                                   200 stenger
            Fiske                                             0

             Linden vti B+
             är 1 1/2 tunnor,
             räntar höö 4 1/2 laß
             Linden vti B
             är 2 1/4 tunnor,       
             räntar 7 laß.


E.         Söder Åsebo, skattegård     1
F.         Vtsäde                                          6 1/8 tunnor
G.        Vtsäde                                           9 1/4 tunnor
H.        Vtsäde                                           3 1/4 tunnor
I.          Myre eng, höö                               200 laß
K.        Engestyket lyder till Söder Åsebo och Gäddesiö till hopa, 4 1/2 laß till åß
            Godh muulbeet, timber, näfuer och swedieskog till nödtorften.
            Miölquarn är här till. Sågequarn och fiske     0  
            Humblegård till                               400 stenger

(Karttext:)

Myre eng, lyder till Söder Åßbo, full medh skog.
Eng till Söder Åßbo och Gäddesiö tillhopa.
Nörr Åßebo eng och måßeng.
Nörr Åßebo.
Igenlagt.
Söder Åßebo.
Scala ulnarum.