T6:44


(Rubrik:) Wåla heredt.        Nora sochn.
     

            Notarum Explicatio            

A.        Staalbo, skattegårdar     3
            1.
            2.
            3.
B.        Vtsäde                  19 tunnor
C.        Vtsäde                  32 tunnor
D.        Vtsäde                  14 tunnor
E.         Vtsäde                  16 tunnor
F.         Eng af godh gräß wext, höö  96 laß
G.        Myr och hård walß eng, höö  360 laß

            Alle handa tarfueskog och muulbeet den bäste.
            Miölquarn fins här som går hööst och wåhr.
            Sågequarn och fiske              0  

            Humblegårdar        4
            1 gården hafuer      500 stenger
            2 gården hafuer      400 stenger
            3 hafuer                 200 stenger

H.        Beetz tompt.
            Linden i gärdet B är 14 1/2 tunnor, räntar höö       43 laß
            Till denne by fins en eng fol. 46, noterad littera G 12 laß
            Till denne by fins en eng fol. 47, noterad littera I   240 laß

(Karttext, vänstra sidan:)

Holm möter
Lind.
Stalbo.
Eng, lyder till Staalbo, godh af gräß wäxt

(Högra sidan:)

Här är een stor myra som boskapen plägar gå vti.
Myreng till Staalbo
Gräßbo egor i Wåla sochn möta.
Hårdwals eng till Staalbo med schog ibland.
Scala ulnarum.