T6:45


(Rubrik:) Wåla heredt.
     

            Notarum Explicatio            

A.        Stigenge, skatte torp.
B.        Vtsäde                             1 1/2 tunnor
C.        Vtsäde                             1 7/8 tunnor
D.        Rögningz eng,                   30 laß
            Timber, näfuer och swedieskog
            till nöd torften. Muulbet godh.
            Fiske, miöl och sågequarn     0
            Humblegård            50 stenger
            Vti rögningen A, höö        9 laß

(Karttext:)

Stigenge.
Torp möter.
Rögning
Åsebo egor möta.
Rögningz eng.
Hämmingzbo egor möta.
Scala ulnarum.