T6:46


(Rubrik:) Nora sochn.
     

            Notarum Explicatio            

A.        Hollm, skattegårdar          3
            1.
            2.
            3.             
B.        Vtsäde                                 12 tunnor
C.        Vtsäde                                 3 7/8 tunnor
D.        Vtsäde                                 11 tunnor
E.        Vtsäde                                 12 tunnor
F.        Myr och hård walß eng, höö 100 laß
G.        Enget, lyder till Staalbo, höö 12 laß            Staalbo fins
            Godh muulbeet. Fiske               0               fol. 441
            Timber, näfuer och swedieskog till nödtorften.
            Såge och miölquarn                  0
            1 gården hafuer humblestenger  400
            2 gården                                   200
            3 gården                                   500
H.        Linden är 14 tunnor, räntar höö 40 laß           
            Till denne by fins en myr eng fol. 47,
            noterat littera K, räntar höö      258 laß  

(Karttext:)

Skog till Hollm.
Hollm.
Här taga Torpz egor weder.
Eng medh een deel myr wall och een deel hårdwall.
Skogh.
Denne eng lyder till Stalbo.
Scala ulnarum.

1 Denna anmärkning egentligen till vänster om den övriga texten