T6:47


(Rubrik:) Wala1 heredt.      Nora sochn.
     

            Notarum Explicatio            

A.        Siggeberga, skattegård.
B.        Vtsäde                                 1 1/2 tunnor
C.        Vtsäde                                 9 1/2 tunnor
D.        Vtsäde                                 16 7/8 tunnor
E.        Vtsäde                                  5 3/4 tunnor
F.        God hård walß och myreng   300 laß
G.        Enges teegen, räntar             16 laß
H.        Enges teegen, räntar             6 laß            Staalbo fins igen
I.          Myr eng, lyder till Staalbo    240 laß        fol. 44,
K.        Myr eng, lyder till Holm        258 laß       Holm fins fol. 46.2 

            Allehanda skog och mulbeet till fyllest.             
            Miölquarn som går hööst och wåhr.
            Sågequarn                            0

            Fiske tämmeligit gott i Karebo siöön.
            Humblegård                         600 stenger
            Mere eng till denne by fins fol. 48, noteradt litteris
            L, M, ranta3 både till hoopa  64 laß                            

(Karttext, vänster sida:)

På denne sida tager Åby egorna weder.
På denne sida komme Mosebo engiar
Skog till Hollm.
Myre eng till Stalbo i Nora sochn.
Myre eng <lyder> till Holm i Nora sochn.
Skogh till Stalby.

(Höger sida:)

Skog, lyder till Siggeberga i Nora sochn.
På denne sida är et eng som lyder till Rydia i Huddunge sochn som kallas Siöspällett.
Siggeberga.
Denne åhn löper utur Karbo siöön.
Eng till Siggeberga, godh gräßwäxt.
Till Siggeberg.
Till Siggeberga.
Här emillan äre engiar som höre till Huddunge sochn.
Skogh.
Engiar, höre till Huddunge socken.
Åhn löper in vti Hall siöön i Huddunge sochn.
På denne sida tage Rydie egor wedher i Huddunge sochn.
Scala ulnarum.

1 D.v.s. Våla
2 Denna anmärkning egentligen till vänster om den övriga texten
3 D.v.s. ränta