T6:48


(Rubrik:) Wåla heredt.
     

            Notarum Explicatio            

L.         Eng till Sigge berga godh, höö  30 laß
                                                                         } Siggeberg fol. 471
M.       Godh eng till Siggeberga, höö   34 laß       
N.        Enget hörer till Rydie i Huddunge sochn,
            räntar höö                                24 laß
O.        Siospiället, lyder till Rydie i Huddunge sochn,
            räntar höö                                84 laß
            Rydie fins fol. 190.

(Karttext:)

Denne bech komer ifrå Gräßbo engen i Wåla sochn.
Siggeberg, eng i Nora sochn.
Eng till Rydie i Huddunge sochn.
Till Siggeberga
Denne siöö kallaß Karbo siöön och hörer halfparten till Nora sochn och halftparten till Harebo sochn, tämelig godht fiske.
Detta eng kallas Siöspiällett och lyder till Rydie i Huddunge sochn
På denne sida är Karbo engiar i Harbo sochn.
Här begynnes Hudunge engiar.
Scala ulnarum.            
1 Denna anmärkning egentligen till vänster om den övriga texten