T6:49


(Rubrik:) Nora sochn.
     

            Notarum Explicatio            

A.        Boda, skattegård   1
B.        Vtsäde                              8 1/16 tunnor
C.        Vtsäde                              4 1/2 tunnor
D.        Hård walß eng                  20 laß
E.        Hård walß eng                  30 laß
F.        Hård walß eng                  16 laß
G.        Rögningz eng, höö            24 laß
H.        Rögningz eng                    4 laß
            Timber, näfuer och swedie-
            skogh nogh. Godh mulbeet.
            Något fiske i Karbo siöön.
            Sågh och miölquarn          0
            Humblegård              400 stenger
            Till denne by fins et eng fol. 50,
            noterat littera H, Låckarbo är och egen-
            de i detta enget       84 laß,  detta
            enget räntar så mykit.


I.         Dagßesbo, skattegård.
K.       Vtsäde                              4 1/2 tunnor
L.        Vtsäde                              3 1/4 tunnor
M.       Hård walß eng, höö          11 laß
N.        Hård walß eng, höö          50 laß
O.        Myr och hård walß eng    18 laß
            Timber, näfuer och swedieskog tillfyllest.
            Godh mulbeet. Jntet fiske.
            Sågh och miölquarn          0
            Humblegård              100 stenger


P.        Segellbo, skattegård
Q.       Vtsäde                              2 1/4 tunnor
R.        Rögningz eng, höö            11 laß
S.        Vtsäde                              2 9/16 tunnor
T.        Rögningz eng, höö            18 laß
V.        Rögningen, höö        28 laß


Q.        Rögning, lyder till Åby, höö 15 laß, fol. 41.
            Skog och muulbeet tillfyllest.
            Såg och miölquarn           0
            Timber, näfuer och swedieskog
            efter nödtorften.
            Fiske                               0
            Humblegård              50 stenge


(Karttext:)

Bodha
Rögningz eng till Boda.
Rögning till Boda.
Eng till Boda.
Eng, lyder till Boda.
Eng, hörer till Dagßesbo.
Daghelßboo engh.
Dagsesbo
Bodha
Lind
Eng till Dagsesboo.
Rögning, hörer till Åby
Rögningz eng.
Rögning, lyder till Segellbo.
Segellbo.
Rögningz eng till Segellbo.
Scala vlnarum.