T6:50-51


(Rubrik:) Wåla heredt.        Nora sochn.
     

            Notarum Explicatio            

A.        Brun wala, skattegårdh   1
B.        Vtsäde                              11 tunnor
C.        Vtsäde                              13 1/2 tunnor
D.        Myr eng, höö                    40 la<ß>1
E.        Myr eng, höö                    130 la<ß>
F.        Hård walß eng, rantar2      30 la<ß>
G.        Skogz eng, räntar              20 l<aß>
H.        Myre enget, hörer till Lockar bo en deel, doch störste dee<...>
            Boda eger allenast, 1 öres land vtjord, heela enget rän<tar> 84 laß
            Timber, näfuer och swedieskog sampt muulbete
            ymnigt till denne gård.
            Sågh och miölquarn
            Fiske
            Humblegård till             300 stenger


            Notarum Explicatio            

I.         Låckarbo, skattegård   1
K.       Vtsäde                              12 tunnor
L.        Vtsäde                              8 1/4 tunnor
M.       Hård walß eng, räntar       12 laß
N.        Myr eng, rantar2 höö        28 laß
O.        Enget lyder till Boda3        22 laß                    Boda fins       
            Muulbeete, timber, näfuer och swedieskog     fol. 494  
            till nödtorften.
            Sågh och miölquarn          0 
            Fiske                               0
            Humblegård till             300 stenger


(Karttext:)

Myr eng, lyder till Lockarbo och Boda teegskifftes efter dett ena öresland vtjord som Boda eger vti Lockarbo.
Myr eng, hörer till Bunwala.
Myr eng till Brun wala.
På denne sida möta Högzbo egor.
Brun wala.
Eng till Brun wala.
Eng till Lockarbo
Eng till Boda.
Igenlagd
Lockarbo.
Eng till Brunwala, full medh skog.
Myr eng till Lockarbo.

(Senare blyertsanteckning:)

2 r?, 16 ß

1 En eller flera bokstäver bortfallna här och nedan i radslut i marginalen
2 D.v.s. räntar
3 Boda korrigerat i ms från flera ord som inte går att läsa
4 Denna anmärkning egentligen till vänster om den övriga texten