T6:52


(Rubrik:) Wåla heredt.
     

            Notarum Explicatio            

A.        Måßebo, skattegård.
B.        Vtsäde                              1 1/2 tunnor
C.        Vtsäde                              3 3/4 tunnor
D.        Vtsäde                              1 5/8 tunnor
E.         Myr eng                           30 laß
F.         Myr eng                           12 laß
            Allehanda slagz tarfueskog
            och mulbeet till fyllest.
            Sågh och miölquarn           0
            Fiske                                0  
            Humblegård          100 stenger

(Karttext:)

På denne sida möta Hollms egor.
Myr eng
Måßebo.
På denne sida möta Stalebo egor.
På denne sida mööta Åby egor.
Myr engh.
Skogh.
Scala ulnarum.

(Senare blyertsanteckning:)

Mossebo