T6:53


(Rubrik:) Nora sochn.
     

            Notarum Explicatio            

A.        Råßbo, skattegård.
B.        Vtsäde                              2 1/4 tunnor
C.        Vtsäde                              3 1/2 tunnor
D.        God hård walß eng           12 laß
            Till denne gård är öfuerflödig skog til<l>1
            alle tarfuer såßom och muulbet.
            Sågh och miölquarn           0
            Fiske vti skogz siögarna der omkring.
            Humblegård till      100 stenger
E.         Rögningz eng, höö            14 laß
            Linden vti gärdet C, 1 1/2 tunnor, räntar höö   4 laß,
            doger och till åker.


F.         Bishopz bo, skatte torp.
G.        Gärdet, vtsäde                  1 1/2 tunnor
H.        Rögningz eng, höö            16 laß
            Timber, näfuer och swedieskog tillfyllest.
            Såg och miölquarn            0
            Fiske                                0
            Humblegård                      0
            Är god lägenheett att göra heman vtaf.


(Karttext:)

Eng, god hård wall
Rååßbo.
Rögning
Store Norr heeden.
Rögning
Bischopzbo.
Huddunge sochn möter.
Scala ulnarum.         
1 Ordet inte fullt synligt p.g.a. skada i papperet