T6:54


(Rubrik:) Nora sockn.
     

            Notarum Explicatio            

A.        Torp, skattegård    1         10 öre  
B.        Vtsäde                              21 tunnor
C.        Vtsäde                              8 tunnor
D.        Hård walß eng god, höö    90 laß
E.         Myr eng, höö                    236 laß
F.
G.   }   Beetz tomptar.  
H.
            Alle handa slagz tarfueskog till nödtorften.
            Miölquarn fins här till som går hööst och wåhr.
            Gott muulbete. Fiske         0
            Såge quarn                        0
            Humblegårdar till      1000 stenger
            Vti denne by är alt godh åkerjord af lera.
I.          Vtsäde                              7 1/2 tunnor
            Linden i gärdet I är 3 1/2 tunnor, höö där på 10 laß
            Linden i gärdet C är 7 tunnor, räntar höö      20 laß
            Båda doga till åker.

(Karttext, vänster sida:)

På denne sida taga Dijsebo egor weder i Wååla sochn.
Godh eng medh hårdwall
Torp.
Tompt
Här taga Holms egor weder.
Scala ulnarum.

(Höger sida:)

Här komma Erlige boo egor i Noora sochn.
Helß myran, lyder till Torp.
Skogh