T6:57


(Rubrik:) Wåla heredt.
     

            Notarum Explicatio            

A.        Jngebo är skattegårdar      2
            1.
            2.    
B.        Vtsäde                              7 tunnor
C.        Vtsäde                              11 tunnor
D.        Vtsäde                              10 1/2 tunnor
E.         Vtsäde                             12 tunnor
F.         Vtsäde                             2 3/4 tunnor
G.        Vtsäde                              2 1/2 tunnor
H.        Vtsäde                              5/8 tunnor
I.          Hård walß eng, räntar       7 laß
K.        Hård walß eng, räntar       25 laß
L.         Hård walß eng, rantar1     80 laß
M.        Slåter haga, räntar            3 laß
N.        Slåter haga, rantär1 höö    6 laß
O.        Slåter haga                       7 laß
P.         Slåter haga                       5 laß
Q.        Beeteß täppa.
R.
       }   Kåål täppor. 
S.           
            Skog och muulbet tillfyllest
            Såg och miölquarn            0
            Gott fiske vti elfuen.
            1 gården hafuer humble-
               gård till    200 stenger
            2 gården     400 stenger
            Fins till denne by myre-
            engiar fol. 17, ränta 154 laß

            Linden i gärdet D är 1 tunnor,
            räntar höö                2 1/2 laß    } doga till åker
            Linden i gärdet C     2 1/2 laß
            Linderna vti gärdet E äre
            5 1/4 tunnland, ränta höö 12 laß,
            doga och så till åker.

(Karttext:)

Jngebo.
Kalfeelöt
Engiar
Lind
Eng.
Hård walz eng
Scala ulnarum. 
1 D.v.s. räntar