T6:58


(Rubrik:) Nora sochn.
     

            Notarum Explicatio            

A.        Skinnarbo, skattegård.
B.        Vtsäde                              4 tunnor
C.        Vtsäde                              6 tunnor
D.        Enget, hårdwall                 12 laß
E.         Myr teegen, höö               26 laß
            Skog och muulbeete till nödtorften
            till alle tarfuer.
            Fiske gott. Såg och miölquarn  0
            Humblegård till        50 stenger
L.         Linden i gärdet C, höö      9 laß


            Notarum Explicatio            

F.        Vlebo, skattegård.
G.        Vtsäde                              4 1/2 tunnor
H.        Vtsäde                              3 1/2 tunnor
I.          Vtsäde                             6 1/2 tunnor
K.        Hård walß eng                  27 laß
            Skog och mulbete till nödtorften
            Fiske vti elfuen.
            Såg och miölquarn            0
            Humblegård till        100 stenger
            Fins eng till denne by fol. 24,
            noterad littera I, räntar     37 laß


(Karttext:)

Denne teeg lyder till Skinnarbo.
Skinnarbo
Vlebo
Eng
Eng.