T6:59


(Rubrik:) Wåla heredt.        Nora sochn.
     

            Notarum Explicatio            

A.        Sellia, gårdar        3
            1 är frälse
            2 är arf och egen gård.
            3. Arf och egen gård.
B.        Vtsäde                              11 1/2 tunnor
C.        Vtsäde                              6 tunnor
D.        Vtsäde                              9 tunnor
E.         Vtsäde                             11 3/4 tunnor
F.         Vtsäde                             2 7/8 tunnor
G.         Åker täppa, vtsäde          5/8 tunnor
H.         Måse enget, höö              70 laß
I.          Måße eng, räntar              36 laß
K.        Hård walß eng, räntar       30 laß
L.         Holmen räntar                  22 laß
M.        Holmen räntar höö           18 laß
N.         Holmen räntar höö           15 laß
             Godh muulbeet och timberskog.
             Näfuer och swedieskog sampt basteskog.
             Miölquarnar              2 stycken
             Gott fiske vthj elfuen.
             Humblegårdar hwardera till                     400 stenger
             Till denne by fins et eng fol. 68                30 laß
             Fins och et eng fol. 69, kallas Sellie och Bro-
             kars myran, är noterad littera A, räntar  200 laß
             Jtem fol. 70. Vti Sellia och Brokars myran
             fins enges teegar 3, fol. 67, som höra hijt till,
             ränta alle till hoopa höö                            26 laß
             och noterade littera C.              
             Hijt hörer och et engestyke fol. 71, noterat littera D,
             räntar höö                                               16 laß

             Linden vti gärdet D är 1 1/8 tunnland,
             räntar höö        2 1/2 laß, doger till åker.
             Linden vti gärdet F är 1 3/4 tunnland,
             räntar höö        3 1/2 laß, doger till åker.  
             Linden vti gärdet E är 3 1/2 tunnland,
             räntar höö        7, doger intet <till> åker.
O.         Myr och hård walß eng, höö                    14 laß

(Karttext:)

Måß eng, lyder till Sellia.
Måß eng till Sellia.
Lind.
Eng.
Lind
Eng.
Lind.
Enges holma till Sellia vti elfuen
Enges holma till Sellia vti elfuen
Enges holma till Selia i elfuen
Scala ulnarum.

(Annan, senare anteckning:)

9 pl.