T6:60


(Rubrik:) Wåla heredt.
     

            Notarum Explicatio            

A.        Mälby, frälßegård        1
B.        Gärdet, vtsäde                   3 1/2 tunnor
C.        Gärdet, vtsäde                   4 1/8 tunnor
D.        Gärdet, vtsäde                   4 1/2 tunnor
E.         Godh eng, höö                  14 laß
F.         Gärdet, vtsäde                  2 3/4 tunnor
            Skog till alle nödtorffter.
            Muulbeet godh. Gott fiske.
            Sågequarn                        0
            Humblegård                      500 stenger
G.        Rögningz eng, höö             8 laß
            Miölquarn som går heela åhret.
            Linden i gärdet D räntar    16 laß,
            doger intet till åker.
            Linden i gärdet B räntar     7 laß,
            doger intet till åker.

(Karttext:)

Lind
Eng
Mälby, frälse
Lind, något skog
Rögning
Scala ulnarum.