T6:61


(Rubrik:) Nora sochn.
     

            Notarum Explicatio            

G.        Kirstin bo, skattegård        1
H.        Vtsäde                              4 tunnor
I.          Vtsäde                              4 tunnor
K.        Vtsäde                              8 tunnor
L.         Vtsäde                              1/8 tunnor   5 1/8
M.        Myr walß eng                   80 laß
            Godh skog och muulbet till nödtorften.
            Miölquarn een i Kirstinbo forßen.
            Sågequarn                         0
            Gott fiske vti elfuen.
            Basteskog, näfuerskog och swedieskog
            tillfyllest.
            Humblegård till      100 stenger
            Denne by hafuer eng fol. 66.

            Jgenlagd åker i gärdet
            H    3 1/2 tunnland
            Jgenlagd åker i gärdet
            I      3/16 tunnland


N.        Sweden, skatte torp.
O.        Gärdet, vtsäde                   1 tunnor
P.         Gärdet, vtsäde                   1 tunnor
            hafuer lijka commoditeter med med Kirstinbo
            vti skog och fiske.
Q.        Rögningz eng, höö             2 laß


(Karttext:)

Kirstinbo
Igenlagtt
Igenlag<d> åker
Humblegård
Eng af myrwall och skog ibland.
Broo möter.
Sweden.
Lind
Röningz eng.