T6:62


(Rubrik:) Wåla heredt.
     

            Notarum Explicatio            

A.        Broo, gårdar 2 academiæ
B.        Vtsäde                               6 1/2 tunnor
C.        Vtsäde                               9 1/2 tunnor
D.        Vtsäde                               9 5/8 tunnor
E.         Vtsäde                               7 7/8 tunnor
F.         Myr och hård walß eng      70 laß
            Skog och muulbet godh till alle nödtorfter.
            Miölquarn vti Kirstin bo forßen.
            Gott fiske. Sågequarn         0
            Humblegårdar, hwardera    200 stenger
            Fins eng till denne by fol. 69 vti Sellia
            och Brokars myran.
            Fins och eng som länder hijt fol. 70 vti Sellia
            och Brokars myran.

(Karttext:)

Här är Stor Myra, gräntzar inemot Sellia.
Eng
Lind
Lind
Lind
Kirstinbo möter.
Broo.
Lind
Scala ulnarum.

(Andra, senare anteckningar:)

NB, fol. 69
4 pl