T6:63


(Rubrik:) Nora sochn.
     

            Notarum Explicatio                   tunnor    laß  

A.        Nöteboda är arf och eget   1 öre
B.        Gärdett, vtsäde                                2 1/2
C.        Gärdett, vtsäde                                2 1/2
D.        Rögning, höö                                                 8
E.         Rögning, höö                                                14
F.         Rögning, höö                                                 4
            Lind vti gärdet B, räntar höö                           4
            Godh muulbeet
            Timber, näfuer, swedie och basteskog
            till öfuer flödh.
            Fiske vthj elfuen.
            Sågh och miölquarn            0

(Karttext:)

Rögning
Lind.
Tompt
Rögning
Myr eng
Scala ulnarum.

(Annan, senare anteckning:)

2 1/2 pl.