T6:64


(Rubrik:) Wåla heradt.      Nora sochn.
     

            Notarum Explicatio                   tunnor    laß  

A.        Baggeboda, arf och egit, 1/4 heman
B.        Gärdett, vtsäde                                3
C.        Gärdet, vtsäde                                 5
D.        Rögning, höö af myrwall                                25
E.         Rögning, höö                                                20
F.         Åker täppa, vtsäde                          5/8  
            Godh muulbeet.
            Alle handa slagz tarfueskog nogh.
            Fiske vthj store elfuen.
            Qwarn och quarnställe        0
            Humblegård till        100 stenger


            Notarum Explicatio                   tunnor    laß  

H.        Gulßmyra, skattetorp 1/16 heman
I.          Rögningz eng, höö                                        12
K.        Engett, höö                                                   4
L.         Rögningz eng, höö                                        10
M.       Vtsäde                                             1/2   
            Tarfueskog af all handa slag nogh.
            Godh muulbeet.
            Squaltequarn som brukas heele åhret.
            Sågequarn                          0
            Medellmåttigt gott fiske vthj Dunsiöön.


(Karttext, vänstra sidan:)

Rögningz eng
Lind.
Myre eng.

(Högra sidan:)

Lind.
Scala ulnarum.

(Annan, senare anteckning:)

3 1/2 pl. 

(Senare blyertsanteckning:)

Gullsmyran