T6:66


(Rubrik:) Wåla heredt.      Nora sochn.
     

            Notarum Explicatio                 laß  

A.        Crone allmänningar, kallas
            Kirstin bo, allmänningar ränta       26
            till hopa med A, fol. 67.
B.        Myre engiar, höra till Kir-
            stin bo, ränta                                150

(Karttext:)

NB, fol. 67.
Scala ulnarum.