T6:68


(Rubrik:) Nora sochn.
     

            Notarum Explicatio

A.        Biuröön, cronones all-
            männingar        80 laß
B.        Langnöön         30 laß   
C.        Engett hörer till Sällia
            i Nora sochn    30 laß
            Deße engiar bergas intet
            vnder tiden när elfuen
            är hög.

(Karttext:)

Scala ulnarum.
Elfuen.