T6:69


(Rubrik:) Wåla heredt.        Nora sochn.
     

            Notarum Explicatio

A         kallas Sällie och
            Brookars myran,
            höö      200 laß,
            hörer både till Broo och
            Sellia.

(Karttext:)

Elfuen.
Scala ulnarum.