T6:70


(Rubrik:) Wåla heredt.        Nora sochn.
     

B.        Sällia och Brokars myran,
            höö      160 laß
            Elfue höö.

(Ingen karttext.)