T6:73-74


(Rubrik:) Wåla heredt.        Nora sochn.
     

(Karttext:)

Scala ulnarum.
Deß<a> engiar höra till Gästrikeland och Häsunda sochn.