T6:75


(Rubrik:) Wåla heredt.        Nora sochn.
     

(Karttext:)

Scala ulnarum.
Detta enget lyder till Gästrikeland och Häsunda sochn.