T6:76


(Rubrik:) Wåla heredt.        Nora sochn.
     

(Karttext:)

Detta eng lyder till Gästrikeland och Häsunda sochn.