T6:77


(Rubrik:) Wåla heredt.        Nora sochn.
     

(Karttext:)

Scala ulnarum.
Enget lyder till Gästrikeland och Häsunda sochn.