T6:78


(Rubrik:) Wåla heredt.        Nora sochn.
     

(Karttext, vänster sida:)

Detta engett hörer till Gästerikeland och Häsunda sochn.

(Höger sida:)

Detta eng lyder till Gästrikeland och Häsunda sochn.