T6:80


(Rubrik:) Wåla heredt.        Nora sochn.
     

(Karttext:)

Enget lyder till Gästrikeland och Häsunda sochn.