T6:81


(Rubrik:) Wåla heredt.        Nora sochn.
     

(Ingen övrig text.)