T6:83


(Rubrik:) Wåla heredt.        Nora sochn.
     

(Karttext:)

Deße engiar höra till Gästrikeland och Häsunda sochn.