T6:84


(Rubrik:) Wåla heredt.
     

(Karttext:)

Detta enget lyder till Gästrikeland och Häsunda sochn.