T6:85


(Rubrik:) Wåla heredt.      Nora sochn.
     

(Karttext:)

Jnge lacus hö<r>1 een deel till Gästrikeland och <e>n deel till Vppland och <Vå>la sochn.
Alle deße engiar lyda till Gästrikeland och Häsunda sochn.
Scala ulnarum.

1 Detta och andra markerade ord inte fullt läsliga i skarven mellan sidorna